Fabien

28 avril 2018

Fandaharana aroson'i Andriamatoa Fabien Razakandrainibe hifanerantserantsika bebe kokoa amin'ny teny, indrindra amin'ny teny Malagasy, teny tiantsika, teny mamintsika, teny andrianintsika. Fandaharana entintsika hanomezam-boninahitra, hanomezan-danja ny teny sy ny Literatiora Malagasy amin'ny endriny rehetra.

Ireo no sehatra ifotony hiaingana fa eny andalam-pihaonana eny dia hitarintsika ny fandaharana ho an'ny literatiora vahiny izay atao dikan-teny Malagasy.

Ary farany, ny teny no ho rohy hampifandraisantsika ireo hevitra maro samy hafa azontsika an-tsaina, tononina, hohalalinina, hitafatafana na ho dinihina miaraka. Asa fampanjariana ny literatiora malagasy no tanjontsika.Tsy hadino anefa ny hira malagasy izay entintsika handravahana ihany koa ny fandaharana.

Mihainoa finaritra Tompoko !