VALY

13 décembre 2016

Une chanson est la fusion de mélodie et de mots. Et les mots sont un message que la mélodie livre en bouquet musical."CHANSONZETZIDEES se veut être le porteur de ce message. Message laissé à la reflexion des auditeurs de mada-iradio.

 

Ny feon-kira dia natao androtsirotsy, ny tonon-kira kosa dia natao hanolotra tolotsaina sy hevitra ho antsika mpihaino. "Ambava homana, Ampo miheritra " hoy ny fahendrena malagasy. Ary dia izany no hiaingany ny "VAZOMITENY" eto amin'ny mada-iradio.

 

Beyond music there are words. And words have a message for us to reflect on. And this is "SINGINGWORDS" on mada-iradio.