Teny zato kabary arivo " Ny teny Nomena"

02 novembre 2018 - 1152 vues

"Teny Nomena": lohahevitra vaovao dinihina amin'ny fandaharana Teny zato kabary arivo, iresadresahana ny maha-zava-dehibe ny teny ifanomezana, tsy ho an'ny miteny ihany fa koa ho an'ny mihaino. Ny teny toy ny salaka hoy isika malagasy, ka ny tompony ihany no afatony. Izay tsara vava mahafa-kenatra. Voninahitra sy haja ny teny tsara. Teny arivo, kabary zato fa iray ihany no marina. Manasa anao mpihaino hajaina ary hiara-handalina izany rehetra izany, mahakasika ny teny nomena, indrindra indrindra ireo fanomezan-toky amin'izao an-katoky ny fifidianana izao, mila fandalinana mba tena hisafidianana ny tena manakaiky ny marina, mba tsy ho resin'ny kabary tsara lahatra sy ny kobaka am-bava.

Mihainoa finaritra Tompoko!